Pedagoog met een missie

Mijn naam is Luuk Kolthof en ik ben officieel pedagoog/opvoedkundige (met officieel bedoel ik dat ik een mastergraad heb in de pedagogische wetenschappen). Daarnaast ben ik ook bevoegd leerkracht en heb ik een tijd voor de klas gestaan. Maar eigenlijk ben ik veel meer een ‘ont-opvoedkundige’.

Ik denk namelijk dat de manier waarop we gevormd worden geen recht doet aan wie wij werkelijk zijn. We leren onszelf niet in onze volle omvang kennen. En we leren het leven niet in volle diepte te waarderen. We worden opgevoed en onderwezen om slechts een schaduw van onszelf te worden.

Wij mensen zijn veel vrijer en creatiever dan we denken. We hebben veel meer innerlijke diepte en rijkdom dan we beseffen. En het leven is veel bijzonderder, vrijer, betekenisvoller, grootser en magischer dan we geleerd krijgen.

We hebben het materieel gezien erg goed, maar we lijden geestelijk armoede. Onze wereld is eigenlijk maar ongeïnspireerd, leeg en ongezond. En de ‘normale’ manier van leven hierin onnatuurlijk en gestrest.

Maar dit zie je alleen als je een stapje terug doet en niet door je normale bril kijkt. Als je aan je overtuigingen durft te twijfelen en vragen durft te stellen over wat normaal is. Als je met nieuwe, frisse ogen kunt kijken. Oftewel: als je jezelf ont-opvoedt. Dan kun je je opeens voorstellen hoe de wereld en het leven ook zouden kunnen zijn en dan voldoet het oude niet meer.

Ik heb dit zelf heel sterk zo ervaren. Die ontevredenheid is inmiddels uitgegroeid tot een laaiend vuur. Ik wil mensen en organisaties die met kinderen werken – en die net als ik niet tevreden zijn met de huidige stand van zaken – inspireren en motiveren en hen de kennis, inzichten en vaardigheden geven om het over een heel andere boeg te gooien.

Niet hals over kop en van bovenaf opgelegd, maar stapje voor stapje en van binnenuit. Voor een duurzame verandering die begint met een nieuw perspectief op op het mens-zijn, op onze wereld en op ons leven daarin.

Dit is een missie geworden waaraan ik mijn tijd en energie wil besteden. Omdat ik geloof dat het kan. Als er maar genoeg mensen met een pioniersgeest zijn. Die zijn er gelukkig meer en meer.