Wat is coaching voor koersverandering? En voor wie?

Coaching voor koersverandering is langer durende begeleiding (minimaal zes maanden) voor progressieve organisaties die willen werken aan een nieuwe toekomst en die hun school of kinderdagverblijf/BSO daarom willen veranderen in een omgeving waarin kinderen zonder oordeel, afkeuring of dwang kunnen ontwikkelen. Waar gevoeligheid, aandacht, verbondenheid en vertrouwen de absolute kern van het werken vormen.

Deze intensieve begeleiding bestaat o.a. uit:

 • Inspirerende en motiverende lezingen – Voor inspiratie en doorzettingsvermogen
 • Workshops en trainingen – Voor praktische kennis en concrete handvatten
 • Groepsdiscussies en sparsessies – Voor nieuwe zienswijzen en verbinding
 • Geleide brainstormsessies – Voor creatieve oplossingen
 • Individuele coaching en observaties – Voor fijnafstemming en extra verdieping

Door de turbulentie geloodst

Om een geheel nieuwe manier van werken daadwerkelijk in de praktijk door te voeren (niet een beetje of af en toe, maar altijd en volledig) is een omslag in denken en werken nodig. Maar veranderen gaat niet zonder slag of stoot. Allerlei problemen en zorgen liggen op de loer.

Het is erg verleidelijk om op te geven bij tegenslagen, moeilijkheden en perioden van schijnbare stilstand of zelfs teruggang. Op de momenten dat het veranderproces veel energie kost en weinig lijkt op te leveren.

Om toch door te zetten is er veel nodig: motivatie, kennis, inspiratie, creativiteit en verbondenheid. Daarom bestaat mijn team-/organisatiebrede coachingsprogramma uit een veelheid aan activiteiten (zie hierboven).

Maatwerk

De precieze duur, inhoud en doelen worden altijd in overleg bepaald, met regelmatige tussentijdse voortgangsanalyses en bijstelling van plannen en doelen als de ontwikkeling daarom vraagt. Het is kortom een coachingsprogramma op maat dat volledig aan de wensen en behoeften wordt aangepast.

Afspraak maken voor een nadere kennismaking?

Klik hier

 

Wat is coaching voor koersverandering niet?

Geen methode

Mijn coachingsprogramma is geen vaststaande methode en ik heb geen kant-en-klare oplossingen. Dat is in mijn ogen onzin om aan te bieden, aangezien elke school, elk team, elke leerkracht, elke leerlingpopulatie en elke klas anders is.

Met een vaste methode kun je geen recht doen aan alle verschillen. Bovendien moet je de eigenheid en diversiteit koesteren en omzetten in een kracht en niet in een keurslijf persen.

Een vastliggende methode kan ook nooit de best passende oplossingen bieden voor specifieke problemen. Opvoeding en onderwijs moet altijd worden afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling, de leerkracht en de school.

Geen standaard recept…

Omdat elke organisatie eigen doelen en behoeften heeft, heb ik ook geen vaststaand recept. Over de aanpak kan ik wel zeggen dat in het begin van het traject de nadruk over het algemeen meer op inspiratie en motivatie ligt en op het scheppen van en vertrouwd raken met een nieuw denkraam. In de loop van de tijd verschuift het accent meer naar kennis, vaardigheden en praktische implementatie en de fijnafstemming.

…Wél vaste ingrediënten

Hoewel ik geen standaard recept hebt, heb ik wel een aantal vaste ingrediënten. Mijn programma bestaat altijd uit:

 • Inspirerende en motiverende vergezichten
 • Grondige, scherpe en eerlijke analyses
 • Prikkelende en confronterende vragen
 • Creatieve oplossingen en alternatieve zienswijzen
 • Bezieling en bevlogenheid
 • Maatwerk

Mijn werk zit erop als een team zelf verder kan ontwikkelen. Ik begeleid een koersverandering dus niet tot het eind, aangezien er voor werkelijke ontwikkeling geen eind bestaat. Ik ben er om de verandering verantwoord in gang te zetten het heftigste stuk van het proces in goede banen te leiden.

Niet voor iedereen

Het coachingsprogramma is intensief en mijn tijd en energie zijn beperkt. Daarom moet ik kritisch zijn in welke opdrachten ik aanneem. Ik ben dan ook alleen beschikbaar voor bevlogen en progressieve mensen en organisaties met een pioniersgeest en een leergierige houding en een open communicatie.

Mensen en organisaties die niet terugdeinzen voor een uitdaging en die een beetje onzekerheid niet erg vinden. Die hun taak, net als ik, serieus nemen en op een verantwoorde manier op avontuur durven te gaan en daarbij niet bang zijn om af en toe een verkeerde afslag te nemen of te struikelen.

Het coachingsprogramma begint daarom altijd met een kennismakingsgesprek met de eindverantwoordelijke, om te kijken of het klikt en of er voldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking.