Variatie is gezond

Variatie en diversiteit zijn erg belangrijk voor groei en een gezond team. De neuzen hoeven niet altijd precies dezelfde kant op te staan. Zolang iedereen maar met dezelfde intensiteit betrokken is bij het geheel zijn verschillende denk- en zienswijzen juist een kracht en bron van creativiteit.

Jammer genoeg denken groepen zichzelf vaak vast in plaats van los, doordat er naar een soort eenheid en naar zekerheid wordt gestreefd en doordat bezwaren tegen ideeën al vanaf het begin worden toegelaten. Dat remt de creativiteit enorm, waardoor we makkelijker in problemen dan in oplossingen gaan denken.

Ik leid brainstormsessies en groepsdiscussies die het denken vrij maken en die stimuleren om buiten de gebaande paden te gaan. Om tot inventieve oplossingen voor praktische problemen te komen.

Gezonde verwarring

Ik stel in deze sessies prikkelende en confronterende vragen en bied alternatieve ideeën en zienswijzen. Deze zetten deelnemers tijdelijk op het verkeerde been. De “gezonde verwarring” die dit oplevert is de voedingsbodem waarin nieuwe perspectieven en oplossingen kunnen groeien.

Een geleide sessie duurt ongeveer 2 uur en is erg intensief, maar ook erg lonend.